RESENERJI.COM.TR KULLANIM KOŞULLARI

RES ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş.

(   MARKALARIMIZ   )
(   DOĞA ÖNCELİK İSTER   )
Yeryüzünde insanla birlikte yaşayan, en yabanıl ortamlardan bahçelerimize ve evlerimize kadar bütün gezegeni
bizimle bölüşen milyonlarca bitki ve hayvan türünü koruma görevi insana düşer. Ama doğayı korumak yalnızca canlı varlıkları koruyup gözetmek demek değildir. Su, toprak ve mineraller gibi bütün doğal kaynakları sakınarak kullanmak da bu görevin ayrılmaz bir parçasıdır; çünkü doğal
kaynakların tükenip yok olması ancak böyle önlenebilir.

Bu nedenle, üzerinde yaşadığımız bu gezegenin olanaklarından bütün canlıların daha uzun süre yararlanabilmesi için insanda derin bir sorumluluk duygusunun gelişmiş olması çok önemlidir.

Fosil yakıtların kullanımı sırasında açığa çıkan karbondioksit direkt olarak iklim değişikliklerine yol açmaktadır. Tabi bu da çağımızın en büyük sorunu olan Küresel ısınma’yı da beraberinde getirmektedir. Yenilenebilir enerji, doğanın süreklilik halindeki döngüsü sayesinde; insanlar da dahil doğada yaşayan hiçbir canlı tarafından yok edilmesi mümkün olmayan bir enerji çeşididir.

70’li yıllarda alternatif enerji kaynakları arama çalışmalarına yönelen ülkeler geliştirdikleri teknolojiler sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmaya başladı. Tabi bu ülkeleri Ar-Ge çalışmaları sonucu yenilenebilir enerji kaynaklarına götüren etken, petrolün hızla artan
fiyatı ve enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtulma isteği oldu.

RES ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş. olarak biliyoruz ki; Güneş, eğer bizler bir çözüm bulamazsak bizden sonraki nesiller için bu kadar yararlı
olmayabilir. Su, eğer biz bir ‘yol açamazsak’ bir daha bu kadar hızlı ve temiz akmayabilir. Rüzgar, bu denli güçlüyken
faydalanamıyorsak ondan, doğa bize küsebilir!..