G-Dry Yerli Endüstriyel Gıda Kurutma Makineleri

G-Dry Gıda Kurutma Makineleri

Yüksek Teknoloji, Endüstriyel, Tamamen Yerli;

Sektörde edindiğimiz 40 yılı aşkın tecrübe, bilgi ve birikimi yeni alanları taşıma kararı aldık. Bu motivasyonla ülkemiz dinamiklerini düşündüğümüzde tarım ve gıda sektörünün yeteneklerimizden maksimum seviyede yararlanabileceğimiz en uygun alanlar olduklarını gördük. Yüksek verimlilik ve minimum enerji sarfiyatı hedefimiz de gıda kurutma makinelerine yoğunlaşmamızı sağladı.

Yoğun bir AR-GE sürecinin ardında tarım ve hayvancılık sektöründeki ürettiğimiz ürünlerin kalitelerini üst seviyelere çıkaracak, bunu yaparken de işletme maliyetlerini minimum seviyeye indirecek, doğaya dost bir gıda kurutma makinesi hayal ettik. Geldiğimiz noktada interaktif yönden çağımızın teknolojik gücüne sahip, yüksek kapasiteli, oldukça düşük işletme maliyetli, doğaya dost, dayanıklı ve güçlü yapısıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ülkemiz mühendisliğinden söz ettirecek bir gıda kurutma makinesi üretmeyi başardık.

G-dry, açılımı ile Green Dry, yeşil enerji ile gıda kurutma anlamını taşırken, green (yeşil) kelimesi ile aynı zamanda teknolojiye ve gıda sektörüne vurgu yapıyor. Doğaya dostu ileri teknolojisiyle gıdaları çok daha dayanıklı vitamin ve mineral bakımından zengin bir hale dönüştürme yeteneğini temsil ediyor.

AR-GE sürecinde piyasadaki cihazları incelediğimizde buhar ile kurutma yapan cihazların en yüksek işletme maliyetlerine sahip cihazlar olduklarını gördük. İkinci sırada ise elektrik ile ısıtarak kurutma yöntemi geliyor. Son olarak ısı pompası kullanan cihazlar var. Fakat bu cihazlarda da ısı pompası teknolojisi diğer yöntemlerde olduğu gibi verimli kullanmadığı için işletme maliyetlerini düşüremiyor. Kurutma odasını ısındıkça içerideki nem artar. Nemli havayı dışarı atıp yerine taze hava alırken cihaz taze havayı tekrar ısıtmak zorunda kalıyor. Bu çalışma prensibi işletme maliyetini yükselten en önemli etken. Üstelik hijyenik olmayan şartlarda teknoloji kullanmadan yapılmakta.

G-Dry’ın doğaya dost düşük enerji tüketim yeteneğinin sırrı, makinenin kalbinde yatan ısı pompası teknolojisinde yatıyor. Elbette ki maksimum enerji verimliliği için ısı pompası teknolojisini de verimli bir şekilde kullanmak çok önemli. Isı pompası ile kullandığımız ısı geri kazanım sistemi oldukça ekonomiktir. G-Dry dışardan aldığı 10 °C’lik %80 neme sahip sahip havayı ileri teknelojisi sayesinde 60-61 °C ve %5 altında nem oranına ulaştırıyor. Buradaki sihir işlemi atık ısıyı kullanarak sıfır maliyetle gerçekleştirmesinde.

G-Dry öncelikle gaz çevriminden harici bir evaporatör kullanarak ısı enerjisi çekip santral içerisinde bulunan kondensere aktararak kurutma kabinini ısıtıyor. Kabin kurutulmak istenen gıdanın uygun kurutma sıcaklığına ulaşınca dış evaporatörü otomatik olarak kapatıyor ve santral içerisindeki evaporatörü devreye alıyor. Bu işlem ile evaporatörde özgül nem, kondenserde ise bağıl nemi düşürerek kuru hava elde ediyor. Bu akış sonucunda kuru havanın nem alma özelliği maksimuma çıkarken enerji verimliliği kat ve kat artıyor.

Daha fazla bilgi için G-DRY YERLİ GIDA KURUTMA MAKİNELERİ web sitemizi ziyaret ediniz.


WEB SİTESİ